top of page

Het tarief voor een individueel consult kan variëren van €85 tot €95 voor 50 minuten, afhankelijk van uw inkomen. Voor relatietherapie gelden andere tarieven (standaardtarief: €125 voor 75 minuten).

 

Omdat ik onafhankelijk van de zorgverzekeraars wil werken komen de kosten voor de consulten meestal niet in aanmerking voor vergoeding. Dat heeft als bijkomend voordeel dat uw privacy gewaarborgd is en er geen verwijzing nodig is van de huisarts.

tarief en

kosten /vergoeding

Overeenkomst

 

Na de intake ontvangt u een afsprakenformulier ter ondertekening. Daarin is onder meer opgenomen dat u bij melding van verhindering rekening moet houden met een termijn van 24 uur. Bij melding korter dan 24 uur van tevoren wordt het bedrag voor het volledige consult in rekening gebracht. Datzelfde geldt ook bij verzuim. De gereserveerde tijd is voor u, mocht u te laat komen, dan duurt het consult korter.

 

Ik ben aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en werk volgens hun code voor de beroepsethiek. Mocht u ontevreden zijn over de behandeling, dan vind ik het prettig als u dat eerst met mij wilt opnemen. Ik ben aangesloten bij de klachtenregeling van het NIP: nip@klachtencompany.nl

Privacybeleid

Het privacybeleid heeft betrekking op het verwerken van  persoonsgegevens in het kader van zowel de zorgverlening als de  bedrijfsvoering. Download hier de volledige tekst.

| Individuele therapie, relatietherapie en coaching

bottom of page